آگهی مزایده عمومی
شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص) در نظر دارد مالکیت یک باب ساختمان به شرح مشخصات ذیل را بصورت یکجا از طریق مزایده واگذار نماید :
1- ساختمان با کاربری اداری و کلیه امکانات در 11 طبقه شامل : 3 طبقه زیر همکف ، یک طبقه همکف ، 7 طبقه روی همکف مشتمل بر 14 واحد اداری و 63 واحد پارکینگ.
2- قیمت پایه مزایده مبلغ 700،000،000،000 ریال ( هفتاد میلیارد تومان ).
3- مساحت کل زمین ملک 950 متر مربع ، زیر بنای کل حدود 6670 متر مربع ، زیر بنای مفید حدود 3136 متر مربع.
4- آدرس ساختمان : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی -  خیابان 26 ( حق طلب) – پلاک 25
5- قیمت پیشنهادی متقاضیان از طریق تکمیل فرم شرکت در مزایده در پاکت دربسته و لاک و ممهور شده ارائه گردد.
6- متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 5 روز جهت دریافت فرم شرکت در مزایده وسایر جزئیات به سایت این شرکت به آدرس : www.Mokran.ir ، منوی اصلی، مزایده ها و مناقصه های در حال انجام مراجعه نمایند.
7- محل تحویل پیشنهادات به آدرس: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - جنب بیمارستان تهران کلینیک - کوچه آزادگان- پلاک 17 - طبقه همکف - دبیر خانه شرکت خواهد بود.
8- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، ساعت 14 روز یک شنبه 21 مرداد ماه 1397 خواهد بود.
9- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ1،000،000،000ریال ( یکصد میلیون تومان) را بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه یا چک بانکی ( تضمینی) یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 16883445193871  بانک اقتصاد نوین ، بنام شرکت توسعه نگین مکران بعنوان ضمانت شرکت در مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده تا قبل از پایان مهلت تحویل پیشنهادات به این شرکت ارائه و رسید دریافت نمایند.
10- این شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
11- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از ساختمان مذکور با شماره تلفن : 3-88700771 داخلی 102 تماس حاصل نمایند. (بدیهی است بدون هماهنگی امکان بازدید وجود ندارد)

مشخصات مجتمع اداری علامه جنوبی

فرم پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده